IO-Link IP20 从站

 • IO-Link IP20 从站专为柜内安装设计的卓越解决方案!配备有16个端口及32个端口的。这意味着您在柜内设计中将享受到前所未有的便捷与高效!
 • IP20、IO-Link Hub、PNP、64DI/DO 自适应、Class B、端子式模块、009

  订货代码: 009C73

  订货编号: FNI IOL-116-009-K54

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、64DI/DO 自适应、Class B、端子式模块、009

  订货代码: 009C71

  订货编号: FNI IOL-116-006-K54

 • IP20、IO-Link Hub、PNP、32DI/DO 自适应、Class B、端子式模块、009

  订货代码: 009C53

  订货编号: FNI IOL-106-009-K54

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、32DI/DO 自适应、Class B、端子式模块、009

  订货代码: 009C51

  订货编号: FNI IOL-106-006-K54

 • IP20、IO-Link Hub、PNP、32DI、Class B、端子式模块、009C33

  订货代码: 009C33

  订货编号: FNI IOL-106-004-K54

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、32DI、Class B、端子式模块、009C31

  订货代码: 009C31

  订货编号: FNI IOL-106-104-K54

 • IP20、IO-Link Hub、PNP、16DI/DO 可配置、端子式模块、00BH11S

  订货代码: 00BH11S

  订货编号: FNI IOL-310-S01-K024-S

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、16DI、端子式模块、00BS11S

  订货代码: 00BS11S

  订货编号: FNI IOL-106-000-K20-S

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、16DI/DO自适应、端子式模块、00BS52S

  订货代码: 00BS52S

  订货编号: FNI IOL-106-002-K20-S

 • IP20、IO-Link Hub、NPN、16×DI/DO 可配置、端子式模块、00BS16S

  订货代码: 00BS16S

  订货编号: FNI IOL-310-S06-K20-S

 • IP20、IO-Link Hub、PNP、16DI、端子式模块、00BH12S

  订货代码: 00BH12S

  订货编号: FNI IOL-106-001-K024-S

 • IP20、IO-Link Hub、PNP、32DI、端子式模块、00BH13

  订货代码: 00BH13

  订货编号: FNI IOL-106-004-K024