KBL 穿线板框架

 • KBL系列框架具有丰富的规格可供选择,无论您需要连接多少根电缆,能找到适合您的安装方案。此外,该系列框架还兼容多种密封模块(如KT密封模块、KTP密封模块、KTB密封模块以及DT密封模块),为您提供了更多的选择空间。为了方便您的使用,我们还推出了适用于KBL系列框架的快速安装底座。只需简单几步,即可轻松完成安装,大大节省了您的时间和精力。
 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/16-MT、044163

  订货代码: 044163

  订货编号: KBL 16/16-MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/21-2MT、044168

  订货代码: 044168

  订货编号: KBL 16/21-2MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/24-2MT、044169

  订货代码: 044169

  订货编号: KBL 16/24-2MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/10-MT、044161

  订货代码: 044161

  订货编号: KBL 16/10-MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/13-MT、044162

  订货代码: 044162

  订货编号: KBL 16/13-MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/15-2MT、044167

  订货代码: 044167

  订货编号: KBL 16/15-2MT

 • 可开式 电缆穿线板KBL 16/6-2MT、044166

  订货代码: 044166

  订货编号: KBL 16/6-2MT

 • 可开式 电缆穿线板 KBL 16/4、042164

  订货代码: 042164

  订货编号: KBL 16/4

 • 可开式 电缆穿线板 KBL 24/8-MT、042221

  订货代码: 042221

  订货编号: KBL 24/8-MT

 • 可开式 电缆穿线板 KBL 24/14-MT、042225

  订货代码: 042225

  订货编号: KBL 24/14-MT

 • 可开式 电缆穿线板 KBL 24/17-MT、042224

  订货代码: 042224

  订货编号: KBL 24/17-MT

 • 可开式 电缆穿线板 KBL 24/20-MT、042232

  订货代码: 042232

  订货编号: KBL 24/20-MT