IO-Link 模拟量从站

 • IO-Link模拟量多端口从站可让模拟值的使用成本显著节约。您不必使用昂贵的屏蔽电缆,只需使用非屏型 电缆即可。且IO-Link 主站模块与 IO-Link 模拟量从站结合使用时实现的信号中立性为您确保最大的信号方差兼容性。
 • M12接口、IO-Link Hub、8AI,PT100 热电偶模拟量模块、00BT31

  订货代码: 00BT31

  订货编号: FNI IOL-711-001-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、8AO,0-10V DC 电压模拟量模块、00BB17

  订货代码: 00BB17

  订货编号: FNI IOL-718-000-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、8AO,4-20mA 电流模拟量模块、00BA17

  订货代码: 00BA17

  订货编号: FNI IOL-717-000-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、8AI,0-10V DC 电压模拟量模块、00BB16

  订货代码: 00BB16

  订货编号: FNI IOL-708-000-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、8AI,4-20mA 电流模拟量模块、00BA16

  订货代码: 00BA16

  订货编号: FNI IOL-707-000-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、4AI,0-10V DC 电压模拟量、8DI PNP 输入数字量

  订货代码: 00BB11

  订货编号: FNI IOL-710-000-M12

 • M12接口、IO-Link Hub、4AI,4-20mA 电流模拟量、8DI PNP 输入数字量模块

  订货代码: 00BA11

  订货编号: FNI IOL-709-000-M12

17