CC-Link 远程模块

 • CC-Link总线模块。为了确保其卓越的性能表现,我们在设计之初就将产品的安全性与可靠性放在首位,更是采用了独特的防尘防水技术,赋予硬件设备具极强的抗干扰能力,以及适用于柜内安装的IP20防护等级。
 • CC-Link协议、IP20、16DI/DO 自适应配置、PNP、端子式、远程模块、009D13

  订货代码: 009D13

  订货编号: FNI CCL-116-002-K54

 • CC-Link协议、IP20、16DI/DO 自适应配置、NPN、端子式、远程模块、009D11

  订货代码: 009D11

  订货编号: FNI CCL-106-002-K54

 • CC-Link协议、IP20、32DI、PNP、端子式、远程模块、009D33

  订货代码: 009D33

  订货编号: FNI CCL-106-004-K54

 • CC-Link协议、IP20、32DI、NPN、端子式、远程模块、009D31

  订货代码: 009D31

  订货编号: FNI CCL-106-104-K54

 • CC-Link协议、IP20、32DI/DO 自适应配置、PNP、端子式、远程模块、009D53

  订货代码: 009D53

  订货编号: FNI CCL-106-009-K54

 • CC-Link协议、IP20、32DI/DO 自适应配置、NPN、端子式、远程模块、009D51

  订货代码: 009D51

  订货编号: FNI CCL-106-006-K54

 • CC-Link协议、IP20、64DI/DO 自适应配置、PNP、端子式、远程模块、009D73

  订货代码: 009D73

  订货编号: FNI CCL-116-009-K54

 • CC-Link协议、IP20、64DI/DO 自适应配置、NPN、端子式、远程模块、009D71

  订货代码: 009D71

  订货编号: FNI CCL-116-006-K54

 • CC-Link协议、IP20、64DI/DO 自适应配置、PNP、D-Sub接口、远程模块、009D

  订货代码: 009D93

  订货编号: FNI CCL-116-104-D64

 • CC-Link协议、IP20、64DI/DO 自适应配置、NPN、D-Sub接口、远程模块、009D

  订货代码: 009D91

  订货编号: FNI CCL-106-104-D64

110